Vitamíny, minerály

Vyhodnocení rizik z vysokého příjmu vitaminů C a E

Různé metodiky vedou k rozdílným výsledkům při stanovení nejvyšších přípustných hodnot. I když vitaminy C a E se vyznačují velmi nízkou toxicitou, výsledky někrerých studií naznačují nepříznivý vliv suplementace v případě pacientů se srdečními chorobami či s diabetem.

Klasické toxikologické postupy stanovení bezpečného množství přijímané dávky nebo „tolerovatelného nejvyššího příjmu“ (UL) jsou postaveny na matematickém modelu koncepce „hodnocení rizika a bezpečnosti potravin“. Ze získaných křivek závislosti účinku na dávkách se v souladu s toxikologickými veličinami LOAEL (nejnižší hodnota, při níž byl pozorován negativní efekt) nebo NOAEL (hodnota, při níž ještě nebyl zjištěn negativní efekt) a s použitím faktoru nejistoty odvodí hodnota UL.

Nedostatek toxických hodnot vede k rozdílným výsledkům při stanovení dlouhodobě bezpečných hladin příjmu v USA (Food and Nutrition Board/Institute of Medicine FNB/IOM) a v Evropě (SCF EK).

Vitamin C se vzhledem k snadnému vylučování stolicí i močí vyznačuje velmi nízkou toxicitou. Průvodními negativními jevy při konzumaci velmi vysokých dávek však mohou být stoupající vylučování šťavelanů s rizikem vzniku ledvinových kamenů, stoupající vylučování kyseliny močové, zvýšená absorpce železa, potenciální prooxidační efekt a narušování zubní skloviny působením kyselin zvlášť v případě určitých skupin pacientů.

FNB/IOM stanovil LOAEL 3 000 mg/den (zažívací potíže, osmoticky podmíněné průjmy) a z toho NOAEL = UL 2 000 mg/den.

Výbor pro dietní výrobky EFSA (podobně i britský Food Standards Agency) rozhodl kvůli nedostatku údajů, že bezpečná dávka je 1000 mg/den.

Dosud však nebyl objasněn výsledek jedné studie z r. 1998 s 30 probandy, kde byl od dávky 500 mg pozorován prooxidační efekt.

Vitamin E je relativně netoxický vzhledem k degressivní resorpční kinetice. Hypervitaminózy i vedlejší fyziologické efekty jsou neznámé.

FNB/IOM odvodil z pokusů na myších pro lidi hodnotu UL 1000 mg/den, což se vztahuje jen na suplementy a all-rac-alfa-tokoferylacetát.

SCF na základě studie britského Výboru expertů pro vitaminy a minerálie (EVM)

stanovil 540 mg all-rac-alfa- tokoferylacetátu jako hodnotu NOAEL a s ohledem na zvýšené riziko krvácení (brzdění agregace trombocytů, antagonismus vůči vitaminu K) stanovil UL na 300 mg all-rac-alfa- tokoferylacetátu /den, resp. 200 mg alfa-tokoferolekvivalentů.

V poslední době se odvozují nejvyšší přípustné limity také z epidemiologických studií avšak některé výsledky je třeba předkládat opatrně, protože mohlo dojít k nesprávnému vyhodnocení studií v důsledku jejich nedostatků.

Nevysvětleným výsledkem jedné studie zaměřené na preventivní antioxidační účinek vitaminu C je, že v případě kombinace 400 M.J. vitaminu E a 500 mg vitaminu C došlo u postmenopausálních žen ke zvýšené progresi koronární arteriosklerózy. Podle další studie bylo největší riziko mortality při dávce nad 300 mg vitaminu C.

Těmito studiemi zatím nebyl statisticky významně prokázán ani ochranný účinek vitaminu E jako lapače volných radikálů, a z meta-analýzy studií provedených v období 1994 až 2002 vyplynul statisticky půkazný vztah mezi množstvím vitaminu E jako suplementu a všeobecnou úmrtností již od 150 M.J. vitaminu E/den. Možné vysvětlení je v tom, že nebyl dostatečně brán v úvahu výchozí zdravotní stav osob zúčastněných na studii.

Ernährungs-Umschau, 52, 2005, č. 2, s. 52-55

 

Datum vystavení: 29.3.2005

Přihlášení

Přihlášení
Login:
Heslo:

Cestujeme s bezlepkovou dietou

Jadran

Zajímavá nabídka na šnorchlování a potápění v Egyptě s bezlepkovou dietou

Dovolená

Česko-egyptská cestovní kancelář Theya Thours porádá mořské výlety, mořské safari, šnorchlování, potápění, kurzy potápění, moto safari, super safari, jeep safari, safari Nová oáza, výlety Káhira, Luxor, Asuán

Na každém výletu jsou česky nebo slovensky hovořící průvodci.

Ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu s All Inclusive přímo u pláže. Vhodné pro celiaky i tělesně postižené.

Prověřená dovolená - CK Permanent SE. v Chorvatsku 2014

Chorvatsko

CK Permanent SE. - Jadran Pag pro Vás zajišťuje pobytové zájezdy v Chorvatsku na ostrově Pag.  V nabídce je i tradiční bezlepková a bezlaktózová dieta včetně možnosti nákupu bezlepkových potravin.

Příběhy celiaků

Dětský lékař mě označil za chcípáčka

Přidám krátce svoji osobní tragedii, kteoru bych nazvala moučné peklo.

Má mít celiak děti či ne?


Dobrý den, ankety na těchto webových stránkách, zda by celiak měl či neměl mít děti jsem si všimla kdysi, když jsem ještě neměla dítě ani zjištěnou celiakii. Kvůli kamarádce , která celiakii má a děti mít nemůže.

Zuby se mi tak kazily, že jsem jich 6 musela nechat vytrhnout

Mám také celiakii  a chtěla bych se s vámi podělit o začátcích  mojí nemoci. Vše začalo v 18 letech,  po porodu dcery. 

Dolní navigace