Články

Přídatné látky v potravinách

Přídatnými látkami se rozumí látky, které se bez ohledu na jejich výživovou hodnotu zpravidla nepoužívají samostatně ani jako potravina, ani jako charakteristická potravní přísada. Přidávají se do potravin při výrobě, balení, přepravě nebo skladování, čímž se samy stávají součástí konečné potraviny.

Seznam přídatných (aditivních) látek označovaných na potravinách E kody a povolených pro použití v potravinách podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 304/2004 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných a pomocných látek v potravinách ve znění vyhlášek č. 152/2005 Sb. a č. 431/2005 Sb.

Zdravotní požadavky na čistotu a identitu přídatných látek, které se smějí používat k výrobě potravin upravuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 54/2002 Sb. ve znění vyhlášek č. 318/2003 Sb., č. 270/2005 Sb. a č. 514/2006 Sb. Vyhláška popisuje metody identifikace jednotlivých přídatných látek, uvádí limity a parametry čistoty např. přípustný obsah kontaminantů, zbytků rozpouštědel apod.

Přídatné látky, které jsou v České republice povoleny k výrobě potravin lze přidávat do potravin pouze na základě jejich zdravotní nezávadnosti a za podmínek stanovených. příslušnou vyhláškou. Tato vyhláška je plně v souladu s právními předpisy užívanými v zemích EU tj. směrnicemi 89/107/EC, dále 94/36/EC pro barviva, 94/35/EC pro sladidla a 95/2/EC pro ostatní přídatné látky ve znění pozdějších předpisů. Každá přídatná látka, která má být schválena pro použití do potravin, musí projít přísným hodnocením zdravotní nezávadnosti Při přípravě evropských právních předpisů je konzultován Evropský úřad pro bezpečnost potravin, který přídatné látky posuzuje a schvaluje z hlediska jejich možného rizika bezpečnosti potravin. Vychází i ze zásad, které pro používání přídatných látek po důkladném toxikologickém zhodnocení stanovila Světová zdravotnická organizace ve spolupráci se Světovou organizací pro výživu.

Přídatné látky lze používat při výrobě potravin v případech, kdy:
  • je prokázána jejich technologická potřeba
  • ve stanovených množstvích nepředstavují riziko pro spotřebitele
  • při jejich použití je zachována výživová hodnota potraviny
  • prodlužují trvanlivost potravin nebo zlepšují jejich organoleptické vlastnosti
  • jsou prospěšné při výrobě, zpracování, přípravě, balení, dopravě nebo skladování za předpokladu, že nezakrývají použití závadných surovin nebo nehygienických postupů při výrobě.

Přídatná látka obsažená v potravině musí být na obalu potraviny označena v údajích o složení potraviny uvedením názvu látky nebo jejího číselného kódu E. a názvu kategorie do které přídatná látka patří. (např. barvivo, sladidlo, konzervant, zahušťovadlo atd.). Kód E zavedla EU pro přídatné látky, které byly podrobně zhodnoceny na základě toxikologických studií a jsou v povolených dávkách bezpečné pro zdraví konzumentů. V rozporu s tím však je označování kódem E laickou veřejností vnímáno spíše negativně. Tím paradoxně nedochází k naplnění původního záměru poskytnout spotřebiteli informaci o tom, že obsažená přídatná látka je bezpečná.

Kontrolou nad dodržováním českých právních předpisů pro používání přídatných látek je pověřena Státní zemědělská a potravinářská inspekce a Státní veterinární správa.

Používání přídatných látek odpovídající předpisům ČR je proto bezpečné, při dodržení stanovených limitních hodnot neohrožuje zdraví spotřebitelů a odpovídá současným světovým poznatkům.

Publikováno se schválením ing. Winklerové - SZU, autorky článku

 

Datum vystavení: 30.4.2008

kategorie: Články

Přihlášení

Přihlášení
Login:
Heslo:

Cestujeme s bezlepkovou dietou

Jadran

Zajímavá nabídka na šnorchlování a potápění v Egyptě s bezlepkovou dietou

Dovolená

Česko-egyptská cestovní kancelář Theya Thours porádá mořské výlety, mořské safari, šnorchlování, potápění, kurzy potápění, moto safari, super safari, jeep safari, safari Nová oáza, výlety Káhira, Luxor, Asuán

Na každém výletu jsou česky nebo slovensky hovořící průvodci.

Ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu s All Inclusive přímo u pláže. Vhodné pro celiaky i tělesně postižené.

Prověřená dovolená - CK Permanent SE. v Chorvatsku 2014

Chorvatsko

CK Permanent SE. - Jadran Pag pro Vás zajišťuje pobytové zájezdy v Chorvatsku na ostrově Pag.  V nabídce je i tradiční bezlepková a bezlaktózová dieta včetně možnosti nákupu bezlepkových potravin.

Příběhy celiaků

Dětský lékař mě označil za chcípáčka

Přidám krátce svoji osobní tragedii, kteoru bych nazvala moučné peklo.

Má mít celiak děti či ne?


Dobrý den, ankety na těchto webových stránkách, zda by celiak měl či neměl mít děti jsem si všimla kdysi, když jsem ještě neměla dítě ani zjištěnou celiakii. Kvůli kamarádce , která celiakii má a děti mít nemůže.

Zuby se mi tak kazily, že jsem jich 6 musela nechat vytrhnout

Mám také celiakii  a chtěla bych se s vámi podělit o začátcích  mojí nemoci. Vše začalo v 18 letech,  po porodu dcery. 

Dolní navigace