Pud obživný i pud sexuální se u něj navíc zvláštním způsobem proplétají a mají řadu společných rysů. Vynalézavého člověka často napadne, že jedno může do značné míry nahradit druhým.

Sladký pocit potravinového orgasmu se u nás zřejmě vyvinul už při sání z mateřského prsu. Potřebu pokrmu jsme si spojili se sexuálním pocitem slasti: živočišným teplem, drážděním úst, rtů a jazyka, pachem blízkosti jiného lidského těla, jeho cumláním a olizováním. Líbání a orogenitální praktiky jsou jen přirozeným završením toho úzkého spojení potravy a sexu.

A ještě něco má jídlo se sexualitou společné. Oba tyto požitky vyžadují od člověka určitý prvek agrese. Většina lidí, tedy všežravců, musí totiž usmrtit jinou bytost, pokud se chtějí nasytit. Dělají to buď sami, při lovu, nebo to za ně obstarají řezníci. Výjimku představují jen ortodoxní vegetariáni.

Při jídle stejně jako při vzteku ceníme občas také zuby, při souloži se milující partneři dokonce někdy i kousnou. Nejdále v tomto rituálu zašli nejspíš křesťané. S láskou pojídají vlastního boha. Věřící podobojí pijí dokonce i jeho krev.

Motivy jídla a sexu provázejí člověka od kolébky do hrobu. Velká většina pohádek má kromě sexuálních motivů (polibek prince, Karkulka a vlk, Budulínek na ocásku) také výrazný motiv potravinový (Hrnečku, vař!, Zlatovláska, žravý Otesánek).
Všechny význačnější události v lidském životě, od křtin přes promoci, svatbu až po pohřeb, se slaví hostinou. Jídlem bývá završen i podpis obchodní smlouvy. Také miliónové úplatky se často předávají v restauraci u večeře.

Přílišná šetrnost se nevyplácí

Sexuální a potravinová tabu sloužila ruku v ruce všem autoritativním vládám a režimům k ovládání podřízených. Určovali lidem, co mají kdy jíst a v jakém množství. Případně co jim naopak pod přísným trestem smrtelného hříchu zakazují. Stejným způsobem se snaží regulovat lidskou sexualitu. Ale nemusí jít jen o vlády.
Také mnohé ženy uplatňují v manželství potravinový teror. Buď nevaří vůbec, nebo neoblíbená jídla, naschvál a za trest.

Existuje ještě jedna souvislost mezi jídlem a sexualitou. Lidé odpradávna zkoumají účinek různých pokrmů, které slouží k povzbuzení erotického naladění. Vzpomeňte jenom, kolik existuje všelijakých erotických kuchařek. V poslední době se většina výzkumů shodne na tom, že největším afrodiziakem je kaviár a šampaňské. Ne že by tak úžasně účinkovaly na pohlavní orgány. Působí hlavně na mozek. Takové pohoštění je totiž drahé. A značné finanční náklady signalizují, že na ně hostitel zřejmě má.

Ženy oceňují atraktivitu partnera zpravidla podle dvou kritérií: zdraví a přístup ke zdrojům. Zdravotní stav se dá jakžtakž odhadnout. Svědčí o něm třeba výrazná muskulatura vyrobená často v posilovně. Přístup ke zdrojům pak dokumentuje pozvání na drahou večeři. Proto se tady přílišná šetrnost nevyplácí.