bezlepkovadieta.cz » Info a články » Státní kontrola potravin » Kontrolované výrobky

Kontrolované výrobky

Varování spotřebitelům: lepek v potravině „bez lepku“

amarantové kroužky

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) upozorňuje spotřebitele na zjištění potraviny s označením „bez lepku“, ve které množství uvedeného alergenu patnáctinásobně překračuje maximální povolený limit pro potraviny určené osobám s nesnášenlivostí lepku.

 

Seznam kontrolovaných výrobků

Databáze Bezlepkové výrobky - vyhovující

nevyhovující poslední aktualizace 22.06.2009

►Databáze byla vytvořena na základě projektu Národní agentury pro zemědělský výzkum Ministerstva zemědělství ČR QD1023 „Analýza glutenu (lepku) a kvalita bezlepkových potravin a surovin“. Koordinátorem projektu byl Výzkumný ústav potravinářský Praha a doba řešení projektu 1.6.2001-31.12.2004. Na tvorbě databáze se podílel VÚPP a Sdružení celiaků ČR. Na analýzách spolupracovaly Mikrobiologický ústav AV ČR, Immunotech a Beckman Coulter Company a jako konzultant Státní zemědělská a potravinářská inspekce. V rámci projektu byla firmou Immunotech a Beckman Coulter Company vyvinuta ELISA souprava pro stanovení gliadinu v bezlepkových výrobcích (Souprava je vhodná pro kvantitativní stanovení prolaminů pocházejících z pšenice a žita a pro detekci přítomnosti prolaminů ječmene). V databázi Bezlepkové výrobky - vyhovující jsou uvedeny analyzované výrobky, které vyhovují vyhlášce č. 54 ze dne 30.1.2004 o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití (vzorky analyzované do 15.5.08, viz níže). Databáze by měla především sloužit pacientům s celiakií, rodičům dětí s celiakií, dietním sestrám a lékařům. Databáze obsahuje jednak výrobky deklarované jako bezlepkové nebo přirozeně bezlepkové, jednak běžné potraviny.
►Na výše uvedený a ukončený projekt navazuje schválený projekt Národní agentury pro zemědělský výzkum Ministerstva zemědělství ČR 1B53002 s názvem „Hodnocení bezpečnosti potravin pro bezlepkovou dietu“ s dobou řešení 1.2.2005-31.12.2008. V rámci tohoto projektu bude práce na databázi pokračovat ve spolupráci se stejnými institucemi jako v projektu ukončeném. Ke spolupráci na databázi se připojilo také Poradenské centrum pro celiakii a bezlepkovou dietu.
►Ke dni 15.5.2008 vyšla v platnost vyhláška č.157/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č.54/2004 Sb. Z tohoto důvodu budeme v databázi místo dříve používaného obsah gliadinu v mg /100 g sušiny nebo 100ml nápoje uvádět obsah lepku v mg/kg potraviny ve stavu určeném ke spotřebě. Tato změna platí pro výrobky zveřejněné v databázi po 15.5.2008. Výsledky analýz z let 2001 -2007 budou ponechány v dosavadní podobě.
►V nové vyhlášce jsou udávány limity obsahu lepku v mg/kg . Bezlepkové potraviny nesmějí obsahovat více než 100 mg lepku/kg potraviny ve stavu určeném ke konzumaci. Potraviny označované jako "přirozeně bezlepkové" nesmějí obsahovat složky z pšenice, z ostatních druhů Triticum - špaldy, kamutu či tvrdé pšenice, ječmene, žita, ovsa a jejich hybridních odrůd. Obsah lepku u přirozeně bezlepkových potravin činí nejvýše 20 mg/kg potraviny ve stavu určeném ke spotřebě.
►Dotazy k databázi adresujte na Ing. Danu Gabrovskou, tel.: 296 792 272, e-mail: d.gabrovska@vupp.cz nebo Ing. Janu Rysovou, tel.: 296 792 389, e-mail: j.rysova@vupp.cz.
►V databázi jsou výrobky uváděny abecedně podle obchodního názvu používaného výrobcem (dovozcem či distributorem). Databáze je průběžně doplňována (testováno v r. 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 a 2002).
►Řešení projektu 1B53002 bylo zakončeno oponentním řízením v lednu 2009. Po ukončení projektu bude databáze dále rozšiřována, a to v rámci Výzkumného záměru VZ0002702202 "Kvalita bezpečných potravin v moderní společnosti". Současně budou do databáze doplňovány výrobky analyzované na zakázku.
 

Nová databáze bezlepkových výrobků

logo  Všem uživatelům databáze bezlepkových výrobků připravil VUPP novou, interaktivní databázi, která umožní nejen rychlejší a snazší vyhledávání výrobků, ale jež obsahuje i další funkce, jako např. vytváření jídelníčku, výpočty množství denní spotřeby lepku atd. Současně s přidáváním nových výrobků postupně převedeme všechny výrobky ze staré do nové databáze. Do té doby bude na webu k dispozici i původní stará databáze, kterou VUPP provozoval po dobu uplynulých sedmi let. Novou databázi připravuje Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. za podpory České technologické platformy pro potraviny.

Laktóza v drůbežím mase

Prsní řízky s laktózou 1Laboratoře potravinářské inspekce zjistily přítomnost laktózy v Hluboce zmrazených kuřecích prsních řízcích,  pocházejících z Polska.

Rýžová mouka obsahovala lepek!

Rýžová mouka z Natural Jihlava, která obsahovala lepekStátní zemědělská potravinářská inspekce nařídila stažení rýžové mouky která obsahovala nedeklarovaný lepek.

Spotřebitelé nečtou údaje na potravinách; jsou podle nich nečitelné a navíc jim nevěří

Oproti roku 2005 vzrostl počet lidí, kteří nevěnují pozornost údajům na obalech potravin, zatímco tehdy je nečetlo 49 % lidí, dnes je to již 56 %. Jako nejčastější důvod pro toto své jednání spotřebitelé uvádějí, že informace na obalech jsou nečitelné, a na druhém místě, že je to nezajímá. I když je stále vysoká, zaznamenala pokles také spokojenost s dostatečností a srozumitelností informací na potravinách. Velmi výrazně, ze 77 % na 56 %, klesl podíl lidí, kteří se domnívají, že údaje na potravinách jsou pravdivé.

Celiaci pozor! Máte rádi rýžové nudle?

Inspekce zakázala rýžové nudle s hliníkem
Rýžové nudleStátní zemědělská a potravinářská inspekce zakázala prodej vietnamských instantních nudlí. Laboratorní rozbory totiž prokázaly, že tyto nudle obsahují množství hliníku, jež překračuje limit, který pro obdobné druhy těstovin stanovilo ministerstvo zdravotnictví. Konkrétně se jednalo o výrobek následujícího jména a šarže:
 
Instantní rýžové nudle široké
(balení 200g, datum minimální trvanlivosti 02.05.11, datum výroby 03.05.09)

Víte kolik lepku sníte?

Tvoří se nová dabatáze bezlepkových potravin a surovin

 bezlepkové potraviny

Výzkumný ústav potravinářský Praha v.v.i. za podpory České technologické platformy realizuje pro celiaky velmi užitečný projekt,  Hodnocení bezpečnosti potravin pro bezlepkovou dietu.  Ke spolupráci se mimo jiných institucí připojilo také Poradenské centrum pro celiakii a bezlepkovou dietu. Tvoříme novou databázi bezlepkových potravin a surovin.

SZPI kontrolovala kvalitu salámů Vysočina

Ilustrační foto

 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) ověřovala v rámci cílené kontrolní akce jakost trvanlivých masných výrobky, uváděných na trh pod názvem salám „Vysočina“. Kontrola se týkala jakosti salámů různých výrobců, vzorky byly odebrány v sedmi provozovnách obchodních řetězců v Jihomoravském kraji.


SZPI: Falšované ďžemy z Polska

Falešný džem č. 1Inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) zachytili v tržní síti dva polské džemy, které obsahovaly výrazně méně ovoce, než bylo deklarováno na obalu.

Přihlášení

Přihlášení
Login:
Heslo:

Cestujeme s bezlepkovou dietou

Jadran

Zajímavá nabídka na šnorchlování a potápění v Egyptě s bezlepkovou dietou

Dovolená

Česko-egyptská cestovní kancelář Theya Thours porádá mořské výlety, mořské safari, šnorchlování, potápění, kurzy potápění, moto safari, super safari, jeep safari, safari Nová oáza, výlety Káhira, Luxor, Asuán

Na každém výletu jsou česky nebo slovensky hovořící průvodci.

Ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu s All Inclusive přímo u pláže. Vhodné pro celiaky i tělesně postižené.

Prověřená dovolená - CK Permanent SE. v Chorvatsku 2014

Chorvatsko

CK Permanent SE. - Jadran Pag pro Vás zajišťuje pobytové zájezdy v Chorvatsku na ostrově Pag.  V nabídce je i tradiční bezlepková a bezlaktózová dieta včetně možnosti nákupu bezlepkových potravin.

Příběhy celiaků

Dětský lékař mě označil za chcípáčka

Přidám krátce svoji osobní tragedii, kteoru bych nazvala moučné peklo.

Má mít celiak děti či ne?


Dobrý den, ankety na těchto webových stránkách, zda by celiak měl či neměl mít děti jsem si všimla kdysi, když jsem ještě neměla dítě ani zjištěnou celiakii. Kvůli kamarádce , která celiakii má a děti mít nemůže.

Zuby se mi tak kazily, že jsem jich 6 musela nechat vytrhnout

Mám také celiakii  a chtěla bych se s vámi podělit o začátcích  mojí nemoci. Vše začalo v 18 letech,  po porodu dcery. 

Dolní navigace