Před pár dny přišel na naši emailovou adresu dopis od paní Jitky. Je reakcí na anketu, která je právě vystavena na těchto webových stránkách. "Měli by celiaci mít děti? Rozhodli by jste se mít děti i s rizikem, že zdědí celiakii? ".  Pisatelka se obrací přímo na mě. Já ji také odpovídám, ale myslím,  že je to velmi vážné a zásadní téma,  proto mě zajímá také váš názor. 

Dopis od paní Jitky. Z důvodu uchování anonymity jsem z něj odstranila všechna jména a místa.  


  "... jsem v šoku, že vybízíte k hlasování,  zda mít s celiakií děti.  Vážená paní, uvědomujete si , co jste vůbec napsala? Uvědomujete si , že  jsou zde lidé, kteří řešili mnohem horší věci u svých dětí? Mne to naprosto, Vaše anketa, dorazilo , je to neetické a omluvte mi tu drzost, do nebe volající, , jak vůbec můžete někomu vnuknout myšlenku typu,  zda s celiakií rodit či nerodit. Přála bych Vám na pár dnů starosti s mým druhým dítětem. " Dál paní Jitka píše, že její druhé dítě má roštěp patra a spoustu operací před sebou.